רשת החינוך "אור נהרדעא" פועלת ליישום דברי רבן גמליאל (אבות ב, ב) "יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ" בהקניית התורה ומצוותיה כערך עליון בחיי המעשה. הרשת כוללת ישיבה חרדית- תיכונית "נהרדעא", תיכון חרדי עם בגרות מלאה לבנות, "דרכי שרה", סמינר לבנות לומדות תואר "אופק", "כולל אברכים" ללומדי המסגרות האקדמיות "משאת בנימין" ובית מדרש להכשרת רבנים בעלי תואר במקצועות החינוך עבור קהילות חרדיות המשולבות בעולם התעסוקה. הרשת הוקמה ומופעלת על ידי תנועת פועלי אגודת ישראל וקרויה על שמו של נשיא התנועה, רבי אברהם ורדיגר ז"ל שראה בחינוך ילדי ישראל על אדני התורה אבן יסוד בתקומת ישראל בארצו.

קרא עוד >