היה שותף

תורמים למצוינות בחינוך!

בואו להיות שותפים לדבר מצווה - חינוך הדור הצעיר לתורה עם דרך ארץ.
כל התרומות - קודש למטרה נעלה זו!

אפשרויות התרומה
מלגה שנתית לתלמיד בישיבה תיכונית נהרדעא 20,000 ש"ח

מלגה שנתית לתלמידה בדרכי שרה 10,000 ש"ח

מלגה שנתית לתלמידת אופק 20,000 ש"ח

מלגה שנתית לאברך בכולל הרבנים "רעיא מהימנא" 36,000 שח

מלגה שנתית לאברך בכולל "משאת בנימין" 24,000 ש"ח

מגרש כדורסל בישיבת נהרדעא 130,000שח

ציוד למעבדת אלקטרוניקה בישיבת נהרדעא 150,000שח

ציוד למעבדה למעבדת ביוטכנולוגיה באופק 200,000 שח

הנצחות
בישיבת "נהרדעא"
קריאת היכל בית המדרש ע"ש התורם או יקיריו 1,000,000 ₪
קריאת חדר האוכל ע"ש התורם או יקיריו 150,000 ₪
קריאת אוצר הספרים ע"ש התורם או יקיריו 75,000 ₪

בסמינר "דרכי שרה"
קריאת כיתת לימוד ע"ש התורם או יקיריו 40,000 ₪
קריאת הספרייה ע"ש התורם או יקיריו 30,000 ₪
קריאת חדר המחשבים ע"ש התורם או יקיריו 40,000 ₪

בסמינר "אופק"
קריאת כיתת לימוד ע"ש התורם או יקיריו 40,000 ₪

כל התרומות באמצעות האתר מאובטחות

וזאת התרומה...

שדה זה הינו חובה

פרטים אישיים

שדה זה הינו חובה
שדה זה הינו חובה
שדה זה הינו חובה
שדה זה הינו חובה