ראשי > אודות

אודות

"משאת בנימין"

כולל אברכים ללומדי המסגרות האקדמיות   

ע"ש השר רבי בנימין מינץ ז"ל

כולל "משאת בנימין" מיועד לאברכים המקדישים את שעות לפני הצהרים להמשך העיסוק בתורה ואת אחר הצהרים והערב – ללימודים אקדמיים.

רבי בנימין מינץ ז"ל

רבי בנימין מינץ ז"ל

בכולל, הממוקם בבית הכנסת "אחוות אחים" בשכונת הר נוף בירושלים, לומדים בצוותא ובשקדנות הראויה לציון אברכים בוגרי ישיבות גבוהות מכל גווני הקשת החרדית, הקשורים איש לרעהו בכולל ומחוצה לו, בבחינת "איש לרעהו יאמר חזק".

לצד לימוד שיטתי במסכת הנלמדת, עליו הם נבחנים מדי שבועיים, עוסקים אברכי הכולל בליבון שאלות המתעוררות כתוצאה מהמגע עם "עולם החומר" במסדרונות האקדמיה, מתוך "דיבוק חברים" ואף מוסרים שיעורים הלכתיים בנושאים הנלמדים שם.

מפעם לפעם מוזמנים רבנים אורחים למסירת שיעורים ושיחות בנושאים הנלמדים ובסוגיות מחשבתיות.

כדי לקיים את "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים" מפיץ הכולל, מדי תקופה, חוברת בשם "ארח ישר" ובה סיכום הסוגיות במסכת הנלמדת בין כתליו.

הליך הקבלה לכולל מותנה בהצגת אישור על לימודים אקדמאיים, ראיון אישי והשמעת 'חבורה' על סוגיה תלמודית בפני ראש הכולל.

הכולל קרוי על שם מנהיגה הנערץ והבלתי נשכח של תנועת פועלי אגודת ישראל ושר הדואר, רבי בנימין מינץ ז"ל.

ראש הכולל: הרה"ג אריה שטראוס.

הכתובת: רח' הרב שאולזון  18, ירושלים. טל. 052-7138244

הצוות