ראשי > אודות

אודות

"רעיא מהימנא"

בית מדרש להכשרת רבני קהילות חרדיות המשולבות בעולם התעסוקה

עו"ד רב משה טמבור ז"ל

עו"ד ר' משה טמבור ז"ל

השינויים החברתיים העוברים על הציבור החרדי בארץ הצמיחו קהילות חדשות של צעירים בוגרי ישיבות שהצטרפו למעגלי הלימודים האקדמיים והתעסוקה במקצועות שונים, תוך נטילת חלק פעיל בחיי החברה הישראלית.

אורח החיים בו בחרו חברי הקהילות הללו מקשה עליהן למצוא מנהיג רוחני בעל שעור קומה, המזדהה עם אורח החיים של בני קהילתו, מבין היטב את מאווייהם ומדריך אותם בחיי היום יום ע"פ דעת התורה. צורך דומה במנהיגות תורנית מתאימה נוצר גם קהילות חרדיות מודרניות בחו"ל.

נוכח הגידול המתמיד במספרן של קהילות מסוג זה יזמה עמותות "אור נהרדעא" תוכנית להכשרת רבנים לקהילות אלו, בשם "רעיא מהימנא".

התוכנית מיועדת להכשיר את רבני הקהילות לעתיד כרבנים וכמנהיגים רוחניים, ובמקביל להקנות להם את הידע האקדמי בתחומי הפסיכולוגיה, החברה והחינוך ואת היכולות האישיות הדרושות לניהול הקהילה החיה במפגש עם העולם המודרני.

תוכנית הלימודים פרוסה לאורך 5.5 שנים והיא כוללת שלושה מרכיבים מרכזיים:

  • הכנה למבחני הסמכה לרבנות של הרבנות הראשית לישראל
  • לימודים אקדמיים- תואר ראשון ושני בתחום החינוך ומדעי החברה
  • לימודים חוץ אקדמיים לפיתוח המנהיגות והיכולות האישיות.

התוכנית האקדמית והחוץ אקדמית מנוהלת ע"י עמותת "אור נהרדעא" ומבוצעת בשיתוף פעולה עם המכללה בבית וגן.

במחזור הראשון של בית המדרש, שהחל את לימודיו בחודש מרחשוון תשע"ה, ניתן למצוא בוגרי ישיבות מיר, תפרח, קול תורה, אור אלחנן, בית מתתיהו, תורת זאב, אמרי צבי ועוד.

בית המדרש "רעיא מהמנא" נקרא ע"ש עו"ד ר' משה טמבור ז"ל, מבכירי הנהגת תנועת פועלי אגודת ישראל.

ראש בית המדרש: הרה"ג יעקב גולדברג שליט"א.

הכתובת: רח' הרב שאולזון  18, ירושלים. טל. 052-7654506

הצוות