רשת החינוך "אור נהרדעא" פועלת ליישום דברי רבן גמליאל (אבות ב, ב) "יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ" בהקניית התורה ומצוותיה כערך עליון בחיי המעשה. הרשת כוללת את הישיבה התיכונית - חרדית "נהרדעא" בגני תקווה, התיכון החרדי "דרכי שרה" עם בגרות מלאה לבנות וסמינר ההמשך לבנות לומדות תואר "אופק" - בירושלים. הרשת הוקמה ומופעלת על ידי תנועת פועלי אגודת ישראל וקרויה על שמו של נשיא התנועה, רבי אברהם ורדיגר ז"ל שראה בחינוך ילדי ישראל על אדני התורה אבן יסוד בתקומת ישראל בארצו.

קרא עוד >