היה שותף

תורמים למצוינות בחינוך!

בואו להיות שותפים לדבר מצווה - חינוך הדור הצעיר לתורה עם דרך ארץ.
כל התרומות - קודש למטרה נעלה זו!

אפשרויות התרומה
מלגה שנתית לתלמיד בישיבה תיכונית נהרדעא 20,000 ש"ח

מלגה שנתית לתלמידה בדרכי שרה 10,000 ש"ח

מלגה שנתית לתלמידת אופק 20,000 ש"ח

ציוד למעבדת אלקטרוניקה בישיבת נהרדעא 150,000ש"ח

ציוד למעבדה למעבדת ביוטכנולוגיה באופק 200,000 ש"ח

הנצחות
בישיבת "נהרדעא"
קריאת בית המדרש ע"ש התורם או יקיריו 1,000,000 ₪
קריאת חדר האוכל ע"ש התורם או יקיריו 150,000 ₪
קריאת אוצר הספרים ע"ש התורם או יקיריו 75,000 ₪

בסמינר "דרכי שרה"
קריאת כיתת לימוד ע"ש התורם או יקיריו 40,000 ₪
קריאת הספרייה ע"ש התורם או יקיריו 30,000 ₪
קריאת חדר המחשבים ע"ש התורם או יקיריו 40,000 ₪

בסמינר "אופק"
קריאת כיתת לימוד ע"ש התורם או יקיריו 40,000 ₪

כל התרומות באמצעות האתר מאובטחות

וזאת התרומה...

שדה זה הינו חובה

פרטים אישיים

שדה זה הינו חובה
שדה זה הינו חובה
שדה זה הינו חובה
שדה זה הינו חובה