ראשי > אודות

אודות

"דרכי שרה"

 תיכון איכותי עם בגרות מלאה לבנות

בין מסגרות הלימוד העל-יסודיות ('סמינרים') לבוגרות בתי הספר "בית יעקב" הפועלים בירושלים בולט בייחודו סמינר "דרכי שרה" לא רק ב'תעודת הבגרות' הרשמית, אותה הוא מעניק ללומדות בו, אלא בעיקר בטיפוח הרוחניות ועיצוב דמות התלמידה תוך שאיפה למצוינות, דיאלוג מתמיד ושיח אישי למימוש הכישרונות לקראת המשך לימודיה ולבניית בית המבוסס על אדני התורה והיראה.

את שמו הטוב רוכש המוסד בסיעתא דשמיא בזכות הרמה הלימודית הגבוהה באווירה תומכת למידה, מימוש הפוטנציאל האישי בתחומים השונים, העבודה החינוכית העקבית והאישית, האווירה החמה והמשפחתית, הפעילות החברתית העשירה והמגוונת ומגוון המגמות.

המנהלת: הרבנית סימה ואלס, טל. 052-7676595

הכתובת: רח' בית דפוס  11, ירושלים 95483. טל.  02-5385692

דוא"ל:  darkesara@gmail.com

הצוות

הכניסה לדרכי שרה

בראש הצוות החינוכי עומדת המנהלת – המחנכת הנודעת הרבנית סימה ואלס ולצידה - מחנכות מיומנות, רכזות לתנ"ך, מתמטיקה, אנגלית, אלקטרוניקה, רכזת חברתית ויועצות – כולן בעלות תואר בתחומן.

צוות הרבנים המלווה את סמינר "דרכי שרה" ונמנה על הצוות החינוכי שלו כולל את הרב יצחק פוקס והרב יצחק בוקובסקי– מטובי העוסקים בחינוך הבנות. מעת לעת מוזמנים גם מרצים אורחים דוגמת הרב מרדכי נויגרשל, הרב יצחק פנגר, הרב אבי מזרחי, הרבניות שולמית שחור, לאה ילין ומיכל גרוס ועוד, בנושאים מכוונים ומגוונים.

המגמות

בסמינר "דרכי שרה" חמש מגמות:

ביולוגיה וביוטכנולוגיה – כולל בניית דגמים הקשורים לנושא הלימודים, ניסויי מעבדה, כתיבת עבודות חקר.

מחשבים ואלקטרוניקה – כולל פיזיקה, שיעורי מעבדה באלקטרוניקה כולל בניית דגמים והבאה לידי מעשה של התאוריה.

כימיה – בלימוד מכוון בלווי השגחה ועם מעבדת ניסויים.

מדעי המוח – בשיתוף "מכון ויצמן".

עיצוב המוצר – בשיתוף "אמן".

תוכנית הלימודים

מקצועות החובה הכלולות בתוכנית הלימודים: תנ"ך, תושב"ע, ספרות, מחשבת ישראל, לשון והבעה, היסטוריה, אזרחות, אנגלית ומתמטיקה. מקצועות בחירה: מדעים ואלקטרוניקה.

פעילות חברתית

סמינר "דרכי שרה" רואה בערכי החברות, האחווה והערבות ההדדית מרכיב מרכזי בעיצוב אישיותה של התלמידה ובהכנתה לחיים של עשייה מתוך התחשבות בזולת ומחויבות כלפי הפרט והקהילה ומציב ערכים אלו במקום גבוה בסדר יומן של התלמידות, הן כחלק אינטגרלי מהאקלים הבית ספרי והקוד החברתי והן בפעילויות יזומות הכוללות ימי עיון, הרצאות וטיולים, לצד פעילות חסד בקהילה.

הרשמה

על המבקשות להתקבל לסמינר למלא שאלון הרשמה, לעבור מבחן פנימי ביהדות, מבחן "קרני", ראיון  עם מנהלת הסמינר וראיון קבוצתי עם יועצת הסמינר.