ראשי > מידע והרשמה

מידע והרשמה

מידע והרשמה

לרישום לסמינר יש למלא טופס הרשמה (אותו ניתן לקבל על ידי פניה באמצעות האתר או למשרדי הסמינר) על כל פרטיו ולשלחו לת.ד. 141 גבעת שמואל 5403013, בצרוף דמי הרשמה בסך 250 ₪.

עם קבלת הבקשה נשלחת המבקשת לבדיקת ההתאמה במכון "קרני" ומוזמנת למבחן פנימי ביהדות ולראיון אישי עם המנהלת.

Please leave this field empty.