ראשי > מידע והרשמה

מידע והרשמה

מידע והרשמה

לרישום לישיבה יש למלא את טופס ההרשמה על כל פרטיו ושליחתו – בדוא"ל לכתובת neardea4u@gmail.com / בפקס (למס' 03-5230689) או בדואר (ת.ד. 141 גבעת שמואל 5403013), בצרוף דמי הרשמה בסך 200 ₪.

לאחר קבלת השאלון מוזמן המועמד למבחן בפני ראש הישיבה והמנהל הרוחני על סוגיה תלמודית הנלמדת לראשונה בקבוצה . אם עמד במבחן זה בהצלחה מופנה המועמד ל'מבחן קרני' של מכון פסיכוטכני חיצוני, המותאם במיוחד למועמדים לקבלה כתלמידי הישיבה בעתיד.


Please leave this field empty.