ראשי > מידע והרשמה

מידע והרשמה

מידע והרשמה

מידע נוסף על המסלולים ותוכניות הלימודים ניתן לקבל במשרדי הסמינר - רח' בית דפוס 11, ירושלים, טל. 02-5613365.

לרישום לסמינר יש למלא טופס הרשמה על כל פרטיו ולהעבירו למשרדי הסמינר או לשלחו – בפקס למס' 02-6510517 או לת.ד. 141 גבעת שמואל 5403013, במקביל - יש להעביר למשרדי הסמינר דמי הרשמה בסך 150 ₪.

לאחר קבלת השאלון מוזמנת המועמדת לראיון.

Please leave this field empty.